ਐਨਜ਼ੈਕ ਡੇ-2014 ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ, ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ

Photo-1
Reeth Made Up By Hope N Help From Waste Material
PHoto-2
ਐਨ ਜੈਕ ਡੇ ਪਰੇਡ 2014 ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲਈ
ਪਹੁੰਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
Photo-3
ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
PHoto-5
ਐਨ ਜੈਕ ਡੇ ਪਰੇਡ 2014 ਪਾਪਾਟੋਏਟੋਏ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲਈ
ਪਹੁੰਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
Photo-4
ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟ ਜੌਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ

Photo-1 PHoto-2 Photo-3 Photo-4 PHoto-5