ਭਾਰਤ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ

26 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਰਾਜ ਪੱਥ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ