2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਲਾਈਵ’ ਸ਼ੋਅ

Kanwar_Grewal Poster

 

 

 

 

 

 

ਮਸਤਾਨਾ ਯੋਗੀ ਕੰਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਲਾਈਵ  ਸ਼ੋਅ  2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਲੌਗਆਨ ਕੈਂਬਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਕੰਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਲਾਈਵ’ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੂੰ ੦੨੧੮੮੮੪੫੧ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।